Plenárna schôdza ZRŠ


Milí rodičia

Pozývame Vás na plenárnu schôdzu rady rodičov pri našej  ZUŠ.

Štvrtok 10.11.2016          18:00 hod.

Koncertná sála – Bernolákova 26.