Rečou klavíra – Kysucké Nové Mesto 2016


     Rečou klavíra – 13. apríl 2016

Druhý ročník celoslovenskej súťaže v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ, zameranej na interpretáciu klasickej hudby a hudby iných žánrov

Dňa 13. apríla 2016 sa v Kysuckom Novom meste uskutočnila celoslovenská súťaž v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ. Našu školu reprezentovala Natália Géciová, žiačka Mgr. Moniky Tujvelovej, ktorá súťažila v 1. kategórii a umiestnila sa v bronzovom pásme. Natálka si so svojou pani učiteľkou priniesla zo súťaže cenné skúsenosti a nové priateľstvá. K úspechu srdečne blahoželáme!

Vedúce PK – Mária Hollá, Katarína Jacková