Riaditeľské voľno


Riaditeľ ZUŠ Bernolákova 26, Košice oznamuje, že dňa 21.12.2018 ( piatok ) poskytne žiakom riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových a organizačných dôvodov.

Tešíme sa na stretnutie v Novom roku 2019.

S pozdravom

Mgr. Peter Kundracik
riaditeľ