Riaditeľské voľno


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna dňa 17.4.2019.

Riaditeľ ZUŠ Bernolákova 26, Košice oznamuje, že dňa 17.4.2019 (streda) poskytne žiakom riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkových a organizačných dôvodov.(Celomestský metodický deň)

S pozdravom Mgr. Peter Kundracik
riaditeľ