Riaditeľské voľno


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna dňa 22. decembra 2023.

Riaditeľ ZUŠ Bernolákova 26, Košice oznamuje, že dňa  22. decembra 2023 (piatok) poskytne žiakom školy riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z  prevádzkových dôvodov.