Spravodlivosť ako ju vidím ja


“Spravodlivosť ako ju vidím ja” ,

bol názov výtvarnej súťaže, kde žiaci výtvarného odboru našej školy získali prvé tri miesta.
(Klaudia Kelbelová, Lesana Miková z ateliéru p.uč. : akad.mal. M.Balšianková a Bohuš Lipták z ateliéru p. uč. : PaedDr. A. Andrejková)

29.9.2016 o 10.30 hod. si víťazi prevezmú ceny z rúk predsedníčky Ústavného súdu SR v pojednávacej miestnosti na Mäsiarskej 59, v Košiciach, zároveň si dovoľujeme pozvať ostatných žiakov, kolegov a priateľov umenia a spravodlivosti na slávnostné otvorenie výstavy. Všetkým srdečne gratulujeme.