Svet rozprávok 2017


Milí rodičia

Na ZUŠ, na výtvarnom odbore,  sme pootvorili dvere do sveta rozprávok a atmosféra bola naozaj veselá.

Aj sme sa niečo o umení a rozprávkach naučili aj sme si čítali, kreslili,tvorili a bolo nám rozprávkovo.

A takto

to bude na ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach počas celého štúdia na našej škole.