Talentové skúšky 2017


Milí záujemci o štúdium na našej ZUŠ

Dňa 24. mája 2017 sa v čase 15:00 – 18:00 budú konať talentové skúšky do všetkých odborov našej školy.

Tešíme sa na Vás

  • Hudobný odbor – Bernolákova 26
  • Literárno-dramatický odbor – Bernolákova 26
  • Tanečný odbor – Uherova 11            / priniesť so sebou prezuvky – cvičky /
  • Výtvarný odbor – Rožňavská 10     / priniesť so sebou 2 vlastné práce /

2017-04-28