Talentové skúšky 2018


Milí rodičia

V mesiaci Máj 2018 sa uskutočnia na našej ZUŠ talentové skúšky.

Záujemci o štúdium sa môžu prihlásiť do nasledovných odborov:

 

Hudobný odbor: Bernolákova 26

Literárno-dramatický odbor: Bernolákova 26

Tanečný odbor: Uherova 11  / priniesť si prezuvky /

Výtvarný odbor: Rožňavská 10  /  priniesť 8-10 prác /

 

Termín: 23. máj 2018     –    15:00 – 18:00 hod.

Údaje potrebné pri vyplnení prihlášky: kartička poistenca dieťaťa, rodné číslo, adresa TP,  … / telefonický a mailový kontakt zákonného zástupcu /

Uchádzač o štúdium musí dovŕšiť k 1.9.2018 5 rokov veku.

Účasť detí mladších ako 18 rokov  iba v doprovode zákonného zástupcu.

Tešíme sa na Vás

Talentové skúšky 2018