Talentové skúšky pre šk. r. 2022/23


Milí záujemcovia o štúdium na našej škole.

Dňa 19.5.2022 v čase 15:00-18:00 hod sa uskutočnia talentové skúšky do všetkých odborov našej školy.

Podmienky účasti:

Na talentových skúškach sa môže zúčastniť iba dieťa , ktoré ku 31.12.2021 vrátane, dovŕšilo vek 5 rokov.

Podrobné podmienky sú rozpísané v priloženom plagáte.

Termín ukončenia zasielania elektronických prihlášok je 16.5.2022.

Prihlášku je potrebné odoslať aj vytlačiť.

Uchádzač prinesie na skúšky vytlačenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku.

Výsledky talentových skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy od 31.5.2022

Rozhodnutia o prijatí / neprijatí uchádzača o štúdium si prevezmú zákonní zástupcovia po 13.6.2022 na riaditeľstve školy.