Umenie a príroda 2024 – VO ZOOdom


1.6.2024 o 16 : 00 hod. sa konalo slávnostné vyhodnotenie výstavy : Umenie a príroda, (1.ročníka plenéra ZOO) v ZOO Dome na Mojmírovej ulici v Košiciach.

Cieľom výstavy bola prehliadka malieb, ktoré vznikli počas plenéra v ZOO v spolupráci s Košickou ZOO, klubom Soroptimist a našou školou. 🙂

Široká verejnosť mala jedinečnú príležitosť hlasovať za najkrajšiu maľbu .
S najväčším počtom hlasov získala:
1.miesto Lea T. s maľbou Červená panda,
2.miesto Tereza V. s maľbou- Koza waliská,
3.miesto Katarína G. s tukanom Osvald,
Cenu poroty obhájil Kristián S. s výtvarnou prácou Lenivec,
a čestné uznanie získali: Adam S. s maľbou Neďaleko stanov
a Katarína L. s výtvarnou prácou Na prechádzke .

Ďakujeme za finančnú podporu ,za diplomy a vecné ceny riaditeľovi Košickej ZOO Erichovi Kočnerovi, klubu Soroptimist a RZ pri ZUŠ Bernolákova v Košiciach.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí participovali na tomto spoločnom projekte ,na 1.ročníku plenéra v ZOO v Košiciach.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov v tvorbe.