Usmernenie riaditeľstva ZUŠ ku vyučovaniu kolektívnych odborov a predmetov v HO.


Na základe oznamu zverejneného na stránke Ministerstva školstva

upozorňujeme na opatrenia v základných umeleckých školách platné od 12. októbra:

PRIAMA VÝUČBA NEPREBIEHA v SKUPINOVOM vyučovaní: v hudobnom odbore Hudobná náuka, Prípravné štúdium, Hra v súbore, Hra v orchestri, Spevácky zbor, v literárno- dramatickom, tanečnom a výtvarnom odbore.

O forme a priebehu vyučovania v týchto predmetoch Vás budeme v najbližších dňoch informovať. Individuálne hodiny hry na nástroji a spevu POKRAČUJÚ podľa štandardného rozvrhu hodín.

Mgr. art. et Mgr. Peter Kundracik riaditeľ