Zmluvy


Kolektívna zmluva – dodatok

Zásady tvorby a čerpania SF 2016

Zmluva T-Com, mob.

Zmluva o pripojení – O2

Kolektívna zmluva – dodatok č . 2 (19. 5. 2015)

Zmluva o dielo – č.51-2015 – Elektromontáž (4.5.2015)
Zmluva č.Z20154937_Z – LE CHEQUE DEJEUNER (22.4.2015)

Dodatok k zmluve č.10/2012 – Haluška (1.12.2014)
Zmluva o účasti na projekte č. 0022/26120130025 (17.1.2014)
Zmluva o dielo – CUBS Plus s.r.o. (19.12.2013)
Darovacia zmluva – SOS (13.11.2013)
Zmluva o dotácii – MČ Západ (7.11.2013)

Zmluva o nájme neb. priestorov Šaca

Zmluva o nájme neb.priestorov Krásna
Zmluva č.249022013 – Mesto Košice (1.10.2012)
Darovacia zmluva č.031/2012 – Nadácia TV JOJ (5.9.2012)
Dodatok k zmluve TEHO (16.5.2012)
Zmluva č.10/2012 – Haluška (31.8.2012)
Zmluva o poskytnutí dotácie – MČ Košice-Západ (5.6.2012)
Výpoveď zmluvy č.31-51/2010 – BPMK (24.5.2012)
Zmluva č.1008747401 – Telecom (31.12.2011)
Dodatok č.2 k zmluve č.249152009 (12.12.2011)
Dohoda zo zmluvy č.31-51/2010 – SSŠ (20.8.2011)

Kolektívna zmluva – dodatok č . 1
Zmluva č.31-51/2010 – SSŠ -BOZP,PO,CO (2.2.2010)
Komisionárna zmluva – LE CHEQUE DEJEUNER (15.2.2010)
Zmluva o pripojení – O2 (30.11.2009)

Kolektívna zmluva – tlač v A4
Komisionárna zmluva – SODEXO PASS (22.4.2008)
Zmluva č.1008747401 – T-com (14.3.2008)
Zmluva o výkone PZS – Ergomed ProCare (20.12.2007)
Zmluva č.7/0149/0022 [36694] – Antik (26.11.2007)
Zmluva č.5100300668C – VSE (1.12.2005)
Zmluva č.1060277915 – TEHO (16.12.2004)
Zmluva č.1210054415 – TEHO (16.12.2004)
Zmluva č.1100105315 – TEHO (16.12.2004)
Zmluva č.01/214/2002 – VVS (28.8.2002)