Vernisáž VO 2017


Dňa 8.6.2017 o 16:30 v Košiciach na MMK Košice, na prízemí  sa koná vernisáž výstavy ČESKOSLOVENSKO 5Ote roky po súčasnosť. Máte možnosť vidieť výtvarné práce žiakov ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach, v podobe kresieb ,malieb, grafík a v neposlednom rade priestorových objektov, ktoré vytvorili pod vedením piatich skvelých učiteľov. Prezentované budú diela velikánov  ako napr.:  Ľ. Felda, A. Jasuscha, J. Jakobyho, J.Máthého, A . Račka, E . Španerovej, M.Bartuszovej a iných . Slávnostné otvorenie výstavy bude pod taktovkou hudobného a tanečného odboru v sprievodnom slove literárno-dramatického odboru. Animovaný film a sladká odmena bude v hlavnej réžii  výtvarného odboru .

Všetkých srdečne pozývame

pozvánka