VESMÍR OČAMI DETÍ 2019


Výsledková listina XXXIV. ročníka okresného kola celoslovenskej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ“

IV. kategória ZUŠ 1. – 4.ročník ZŠ

1. miesto Anna Nebešňáková Poplach utekajte 
2. miesto Liana Valigurská Miešanec

Oliver Valigurský Na Plute

V. kategória ZUŠ 5. – 9.ročník ZŠ

1. miesto Lea Tokarčíková Zrod života

Postup : Adam Smatana Vesmírny satelit , všetci z ateliéru uč. A. Andrejková.

Vsetkým srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalšich úspechov . 
Nedá mi aby,som niečo neobjasnila!…Nakoľko sa už dlhodobo zúčastňujeme tejto výtvarnej súťaže a sme prizvaní do poroty ,výber prác ZUŠ učitelia ZUŠ nehodnotia, tí hodnotia práce MŠ a ZŠ,aby sme zachovali objektivitu výberu prác.

Práce hodnotila odborná porota v zložení : 
PaedDr.Adriana Andrejková – ZUŠ Bernolákova 26, 
Mgr. Margita Kolačkovská – ZUŠ Bernolákova 26, 
Ivan Čepek – CVČ, EP Popradská 86, 
Peter Kaňuk – CVČ, EP Popradská 86

PaedDr. Adriana Andrejková