VESMÍR OČAMI DETÍ 2021 – VO


Výsledková listina XXXVI. ročníka okresného kola celoslovenskej súťaže „VESMÍR OČAMI DETÍ“ dopadla pre našu ZUŠ úspešne.

Práce hodnotila odborná porota v zložení :

Ivan Čepek – CVČ, EP Popradská 86, 

Andrea Tilková – – CVČ, EP Popradská 86,

Ing. Peter Kaňuk – CVČ, EP Popradská 86 v Košiciach

Žiaci našej školy získali :

IV. kategórii ZUŠ 1. – 4.ročník ZŠ

1. miesto Sabína Smoradová za výtvarnú prácu : Vesmír – Pippi,  z ateliéru uč. : M. Kolačkovská

3. miesto Nella Kornecká za svoj : Zábavný park vo vesmíre, z ateliéru uč. A. Andrejková

Postup do celoslovenského kola získala:             

Lívia Staneková s prácou: Vesmír – Pippi, z ateliéru uč. : M. Kolačkovská

v V. kategórii ZUŠ 5. – 9.ročník ZŠ

2. miesto Juliana Andrášová s výtvarnou prácou : Doprava vo vesmíre, z ateliéru uč. A. Andrejková

Postup do celosloveského kola získali:

Miška Miklušová s prácou: Bordel vo vesmíre, z ateliéru uč. M. Gramatová

Katarína Gaľová s prácou: Vesmír – Pippi, z ateliéru uč. : M. Kolačkovská

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v Celoslovenskom kole výtvarnej súťaže : „ Vesmír očami detí.“hre

PaedDr. Adriana Andrejková