VESMÍR OČAMI DETÍ 2022


SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI, CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI
vyhlásili XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ .

Na celoslovenskom kole z ateliéru uč. M. Gramatovej získala ocenenie v V. kategórii ZUŠ 5. – 9. ročník ZŠ
Michaela M. s výtvarnou prácou : V lúčoch svetla.
Miške srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za vynikajúcu reprezentáciu školy.