Vesmír očami detí


Žiaci ZUŠ Bernolákova 26 sa zúčastnili 32. ročníka okresného kola výtvarnej súťaže “Vesmír očami detí” organizovanej Centrom voľného času Popradská 86 v Košiciach.
Umiestnenie

v IV. kategórii:
2. miesto – Liana Valigurská 7r. – Planéta drakov – ateliér. PaedDr. Adriana Andrejková
postup získali:
– Klaudia Kelbelová 10r – Mliečna dráha – ateliér Mgr.art. Ivany Labancovej
– Adam Smatana 9r – Traja kamaráti – ateliér. PaedDr. Adriana Andrejková
v V. kategórii:
I. miesto – Alžbeta Klimentová 11r. – Hviezdne hmloviny – ateliér Mgr.art. Ivany Labancovej
II. miesto – Tamara Serečunová 11r. – Pohľad na oblohu – ateliér Mgr.art. Ivany Labancovej
postup získala:
– Nina Szepesiová 12r. – Slnečná sústava – ateliér Mgr.art. Ivany Labancovej
Všetkým srdečne blahoželáme!