VO- pútač Uherova 11


Žiaci výtvarného odboru vytvorili pútač na budovu našej pobočky ZUŠ, ktorá je na Uherovej ulici v Košiciach pod vedením uč. T. Čepka a A. Andrejkovej. Aj Vám sa páči?