Východoslovenská galéria – VO 2020


24.1.2020 sme so žiakmi ZUŠ Bernolákova 26  boli vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach na výstavách:Grafika Impresionistov a Exlibris. 

Všetkým určite odporúčame . Radšej jeden krát vidieť a zažiť ako tisíc krát počuť.      

Prichádzajme do galérii, múzeí s deťmi, aby z nich vyrástli kultúrne mysliace a cítiace bytosti. 

A. Andrejková