Východoslovenská galéria


Navštívili sme s našimi žiakmi opäť výstavu vo Východoslovenskej Galérii : Ľudovít Feld a opäť to bolo pre žiakov zaujímavé a dokonca ešte aj interaktívnejšie. Pod vedením PaedDr. Adriany Andrejkovej a Mgr.art. Ivany Labancovej 22. 2. 2017 (streda)
Všetkým zúčastneným sa to veľmi páčilo. Ďakujeme.

S pozdravom

Mgr.art. Ivana Labancová