Výstava – SÚČASNOSŤ 2018


Milí priatelia, tí čo milujete umenie. ..Srdečne Vás všetkých pozývame na výstavu : S Ù Č A S N O S Ť , vytvarnych prác žiakov ZUŠ Bernolákova 26, ktorá sa bude konať na

MMK Košice dňa 14. júna 2018 o 16 30 hod. Na výstave máte možnosť vidieť kresby, maľby, grafiky textil, priestorové objekty a v neposlednom rade animované filmy. Tento školský rok sa nesie v znamení ducha súčasnosť, s vzácnymi hosťami ako napriklad: Julia Zelená, Janka Onušková, Lea Fekete, Jaroslav Repický, Dorota Sadovská, Matej Krén, a iní….Ak chcete potešiť nielen seba ale aj svojich blízkych a deti príďte medzi nás. Tých najmenších čaká aj malé prekvapenie. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

pozvánka ZUŠ-Súčasnosť