Výstava: Z rozprávky – VO 2022


Na sídlisku KVP v Mestskej knižnici na 1.poschodí na Hemerkovej 39 v Košiciach máte možnosť vidieť práce žiakov výtvarného odboru. Tie vznikli pod vedením všetkých skvelých kolegov, všetkých piatich učiteľov výtvarného odboru.

Prajeme Vám pekný umelecký zážitok.

Naše práce nenechávame len pre seba, ale chceme sa podeliť s ich príbehmi aj s Vami.