Výtvarné práce pre Nemocnicu sv.Lukáša v Košiciach – VO


Žiaci výtvarného odboru v spolupráci s klubom Soroptimist venovali ďalšie výtvarné práce pre Nemocnicu sv.Lukáša v Košiciach na oddelenie geriatrie.
Aj touto cestou šírime krásu, lásku a našu prácu.
Srdečne blahoželáme všetkým a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy