XVI. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL AKORDEONISTOV EUROMUSETTE & GOLDENTANGO


XVI. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL AKORDEONISTOV

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO, 1. – 2. jún 2017

Venovaný pamiatke Miroslava Košnára in memoriam

Dňa 1. júna 2017 sme sa so žiačkou 4. roč. 2. časti Juliánou Berezňaninovou  zúčastnili tejto súťaže.

Žiačka súťažila v VI. kategórii  a porota jej  udelila umiestnenie v zlatom pásme.

Žiačku pripravila uč. Mgr. Viera Kovaľová

Diplom