XVI. ročník výtvarnej súťaže : Moje mesto


Výsledková listina XVI. ročníka výtvarnej súťaže : Moje mesto, nám priniesla čestné uznanie..

Práce hodnotila odborná porota v zložení:
Ivan Čepek – CVČ, EP Popradská 86,
Andrea Tilková – CVČ,
EP Popradská 86 Miroslava Balušeskulová – CVČ, EP Popradská 86 Košice

Čestné uznanie získala Michaela Veliká so svojou výtvarnou prácou: Medzinárodný Maratón Mieru v Košiciach, z ateliéru uč, A. Andrejková.
Miške srdečne blahoželáme a želáme veľa Ďalších úspechov v tvorbe .

Výstava výtvarných prác v CVČ, EP Popradská 86 v Košiciach : Moje mesto bude zrealizovaná a sprístupnená v mesiaci jún, kde sme všetci srdečne pozvaní.

Na výstave máte možnosť vidieť výtvarné práce v podobe kresieb, malieb a grafík žiakov z rôznych MŠ, ZŠ a ZUŠ-iek rovnako ako aj našej školy,