XVII. ročník výtvarnej súťaže Moje mesto 2022


Moje mesto,
je téma ktorá aj v tento školský rok bola hlavným námetom pre výtvarné práce.
Inšpiráciou nám boli hlavné architektonické pamiatky mesta Košice a ich história.
V XVII. ročníku výtvarnej súťaže Moje mesto
V IV. kategórii, ZUŠ fantastické

 1. miesto získala Tamia S. so svojou maľbou :V Aide,
  z ateliéru uč. A. Andrejková
 2. miesto Vanesa Sz. s kreslenou monotypiou : Mesto okien,
  z ateliéru uč.D.Kolačkovská
  a
  Čestné uznanie získali: Martin M. a kombinovanou kresbou : Hlavná ulica,
  z ateliéru uč. A. Andrejková
  a Martin P. s výtvarnou prácou : Pohľad z lietadla,
  z ateliéru uč. A. Andrejkovej

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.

Vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním cien sa uskutoční dňa 2.5.2022 (pondelok)
o 14,30 hod. v priestoroch CVČ, EP Popradská 86, v Košiciach.
Týmto srdečne pozývame všetkých výhercov, rodičov žiakov a milovníkov umenia .

PaedDr. Adriana Andrejková