Začiatok vyučovania 2023


Milí žiaci a rodičia

Tešíme sa na stretnutie s Vami od pondelka 9.1.2023, podľa rozvrhu hodín vo všetkých odboroch našej školy.