Zápis talentovaných detí


Milí rodičia.

Naša škola organizuje dňa 26.5.2016 – štvrtok v čase 15:00 – 18:00 hod. zápis detí na školský rok 2016/2017 ktorý bude spojený s ” DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ “.

Zápis bude prebiehať nasledovne:

Hudobný odbor   – Bernolákova 26

Literárno-dramatický odbor  – Bernolákova 26

Tanečný odbor   – Uherova 11 / priniesť so sebou cvičky /

Výtvarný odbor    – Rožňavská 10 / priniesť 2-3 vlastné práce /

Tešíme sa na Vás.

Zápis talentovaných detí