Zápis žiakov 2023/2024


Milí rodičia a žiaci

Zápis žiakov pre šk. rok 2023/2024 sa uskutoční vo všetkých odboroch našej školy

4.9. – 8.9. v čase 13:00 – 17:00 hod.

Tešíme sa na Vás