Žiacke koncerty v mesiaci január


19.1.2016    –  žiacky koncert Starozagorská  –  17:00 hod.  –  KS Uherova 11

20.1.2016  –  žiacky koncert  –  17:00 hod.  –   KS Bernolákova 26

21.1.2016  –  žiacky koncert  –  17:00 hod.  –  KS Uherova 11