Žiacke koncerty v mesiaci marec


7.3.2016    –  tématický chlapčenský koncert k MDŽ  –  17:00 hod.  – KS Bernolákova 26

10.3.2016    –  žiacky koncert   –  17:00 hod.  –  KS Uherova 11

14.3.2016 –  žiacky koncert  –  17:00 hod.  –   KS Bernolákova 26

15.3.2016 –  žiacky koncert  –  17:00 hod.  –   KS Uherova 11

16.3.2016 –  žiacky koncert Starozagorská –  17:00 hod.  –   KS Uherova 11

22.3.2016  – žiacky koncert  –  17:00 hod.  –   KS Bernolákova 26