3.ročník Ceny Vojtecha Löfflera. VO-2023


3.ročník Ceny Vojtecha Löfflera v Košiciach bol pre nás aj tento rok  vynikajúci.

Členovia poroty – zástupca starostu Vladimír Eperješi, predsedníčka komisie kultúry Renáta Zolnaiová a odborná garantka súťaže, výtvarníčka, pedagogička a riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera Noemi Rácz z tém: Najkrajšie dominanty Košíc, Najobľúbenejšie zvieratko alebo jedlo a Vynálezy minulých storočí v Kategórii(1. – 4. ročník) ocenili  žiaka uč. Mgr Art Sáry Biháryovej. 

Vynikajúce 1.miesto získal Matúš H.

Slávnostné vyhodnotenie staromestskej výtvarnej súťaže o cenu Vojtecha Löfflera bude 30. marca 2023 na vernisáži v priestoroch múzea na Alžbetinej č.24 o 16: 00 hodine v Košiciach kde budú ocenené diela vystavené a doplnené tými najlepšími.

 Matúšovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.