Košice ako na dlani. VO – 2023


Vážení rodičia a milí žiaci 

srdečne Vás pozývame na výstavu : Košice ako na dlani.

 16.2.2023, vo štvrtok o 15: 00 hod. na Hlavnej č.70 v Košiciach, v priestoroch Českého spolku bude slávnostná vernisáž . 

Už dlhšie roky spolupracujeme s Českým spolkom v Košiciach a na základe tejto skutočnosti sme niektorým žiakom dali maliarske plátno a na neho žiaci maľovali na danú tému.

Výberom najpších žiackych prác budeme reprezentovať našu školu na výstave. 

Vystavujúcim srdečne blahoželáme a prajeme pekný umelecký zážitok.