5. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY V HRE NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH-foto