6. ROČNÍK SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY ŽIAKOV ZUŠ VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIÓNU V ŠTVORRUČNEJ HRE NA KLAVÍRI – foto