Celoslovenská prehliadka v hre na cimbale-ZUŠ J. Kresánka – Bratislava