Riaditeľské voľno


Dňa 22.12.2016 – štvrtok je vo všetkých odboroch  našej ZUŠ udelené žiakom riaditeľské voľno.