Cestička umením 2024 – VO


Celoslovenská výtvarná súťaž „Cestička umením 2024“ sa konala v Kráľovskom Chlmci. 
II. ročník výtvarnej súťaže sa niesol v duchu témy „Umenie starovekého Grécka očami mladých
výtvarníkov“. 
Antická mytológia, antické sochárstvo,maliarstvo a architektúra,to
všetko nám bolo inšpiráciou pri tvorbe našich umeleckých výtvorov.
V kategórii Kresba,maľba (žiaci do 7 rokov) získala, citujem :„ najmladšia expertka na staroveké grécke umenie” :  Sára Bounss so svojou výtvarnou
prácou „Flóra“ čestné uznanie a v  kategórii Maľba (žiaci do 15 rokov)   Esther Kövérová fantastické tretie miesto, žiačky z ateliéru :uč. A. Andrejková.
Obidvom srdečne blahoželáme, tešíme sa z ich úspechov a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.