Koláže rozprávajú 2024 – VO


Začiatkom januára sa pod záštitou CVČ v Košiciach uskutočnil jubilejný 20. ročník obľúbenej
výtvarnej súťaže: „Koláže rozprávajú“.
Tohtoročná téma odkazovala na 70. výročie vzniku košického CVČ (1953 – 2023), okrem toho
sa súťažiaci zamerali na jeho činnosť či rôznorodosť organizovaných aktivít. Do súťaže sa
zapojili viaceré školy z Košíc či širokého okolia, my sme nezostali výnimkou.
V kategórii žiakov ZUŠ získala:
výborné 1. miesto Natália K. so svojou kolážou: „Tanečné vystúpenie“,

krásne 2. miesto Júlia Č. s výtvarnou prácou: „V CVČ“

3.miesto :čestné uznanie získala Karin M. s výtvarnou prácou: „Vo výtvarnom atelieri“,žiačky uč. A. Andrejkovej.


Našim žiačkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.
Dňa 29. 1. 2024 o 14.30 hod. sa v priestoroch CVČ EP Popradská 86 uskutoční
slávnostná vernisáž spojená s odovzdávaním diplomov a cien, na ktorú Vás srdečne
pozývame.