Cineama 2022


Cineama 2022
V Rožňave 18. 6. 2022 na Krajskom kole súťaže amatérskej filmovej tvorby Košického kraja získali naši dvaja žiaci postup.
Ocenení autori I. skupina: autori do 16 rokov uspela s animovaným filmom 3:20 Barbora Brindžáková, Košice, ateliér uč. T. Čepka
a autori II. skupina: autori od 16 do 21 rokov s animovaný filmom 2:11 Filip Kmec, Košice Vzducholoď, z ateliéru uč. A. Andrejkovej
Našim vynikajúcim žiakom srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa úspešných filmov.

https://drive.google.com/file/d/1ih1SyjBCfa1DQuKGsBYag8INnKuwfC8F/view