Stála expozícia 2022


Stála expozícia pre seniorov vo Vysokošpecializovanom Odbornom ústave Geriatrie sv. Lukáša v Košiciach
Inštalácia výstavy prác žiakov výtvarného odboru sa konala v Pondelok 17.6.2022.
10 ks výtvarných prác formátu A2 zasklenných a zrealizovaných za finančnej podpory Klubu Soroptimist pre geriatriu.
Odvoz do Geriatrie zabezpečila členka klubu Soroptimist Košice a inštaláciu výtvarných prác zabezpečila uč. A. Andrejková.
Výtvarný odbor má možnosť realizácie a prezentácie svojej tvorivej práce aj na oddeleniach, ktoré spríjemnia a skrášlia oddelenia seniorov a chorých pacientov na geriatrii, príležitostne v nemocnici. Táto výtvarná práca má dekoratívnu a psychoterapeutickú hodnotu.
Prezentácia výtvarných prác žiakov ZUŠ Berrnolákova 26 v Košiciach, jednotlivých výtvarných ateliérov má obrovský význam a je veľkou motiváciou pre žiakov rovnako ako aj učiteľov VO.
Srdečne blahoželáme všetkým zúčastneným a ďakujeme za možnosť realizácie aj za pomoc klubu Soroptimist