Dodatočné prijímacie skúšky 2017/2018


Milí záujemci o štúdium na Našej ZUŠ

Dodatočné talentové skúšky sa uskutočnia dňa 7.9.2017 – štvrtok – v čase  15:00 – 17:00 hod.

do týchto odborov: Tanečný odbor

                                       Literárno-dramatický odbor

                                       Výtvarný odbor

                                       Prípravné štúdium – Hudobný odbor

Tešíme sa na Vás.