Otvorenie školského roku


Milí rodičia a žiaci

Nový školský rok 2017/2018 sa na Našej ZUŠ začína dňa 4.9.2017 – pondelok od 13:00  do 17:00 hod

Srdečne sa na Vás tešíme.