Dodatočné talentové skúšky pre šk. r.2021/22


Dodatočné talentové skúšky do kolektívnych odborov našej ZUŠ sa konajú dňa 7.9.2021 v čase 14:00 – 17:00 hod. nasledovne:

HOPŠ – Bernolákova26

LDO – Bernolákova 26

TO – Uherova 11

VO – Rožňavská 10

Tešíme sa na Vás.