Festival scénického tanca


9.4.2016 žiakov tanečného odboru čaká súťažný festival v scénickom tanci

Humenné – srdcom – pohybom.