Žiacke koncerty v mesiaci február


10.2.2016    –  žiacky koncert   –  17:00 hod.  –  KS Uherova 11

10.2.2016 –  žiacky koncert  –  17:00 hod.  –   KS Bernolákova 26

24.2.2016  –  tématický koncert  – hudba 20. a 21. storočia – klavírne oddelenie – 17:00 hod.  –  KS Bernolákova 26