Hádanky – VO


Kto vie lúštiť hádanky.?! Hádajte a vyhrajte!

Vážení rodičia a žiaci.

Takéto pekné a vtipné hádanky vytvorili žiaci výtvarného odboru na ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach,

počas dištančného vzdelávania z domu pod vedením učiteľa, z ateliéru T. Čepka pre všetkých vás.

K správnej odpovedi vás navedú kresby jeho žiakov.

Otestujte si obrazotvornosť na Obrázkových hádankách, ktoré sú označené číslicami od 1-25.

Potešíte nás svojimi odpoveďami a my potešíme vás….

Do hádaniek sa môžu zapojiť všetci žiaci našej školy z výtvarného odboru ,ktorí radi hádajú.

Vaše odpovede píšte do komentárov do 6.12.2020 .

Po zasadnutí odbornej poroty pod vedením uč. T. Čepka v zložení: G. Kolačkovská, M. Gramatová, S. Biháryová a A. Andrejková vyberieme 5 najlepších hádačov z najväčším počtom správnych odpovedí.

Tých odmeníme piatimi vecnými cenami, 11.12.2020 na Štedrých Vianociach.

Mená víťazov budú na facebookovej stránke ZUŠ- Bernolákova v Košiciach.

Potrebné informácie o preberaní ceny sa dozviete od Vášho triedneho učiteľa.

Tešíme sa na vaše odpovede a držíme vám palce.

Kolektív učiteľov výtvarného odboru.

Hádanky TU