Štedré Vianoce deťom


Vážení rodičia  a žiaci, 

srdečne Vás pozývame na Štedré Vianoce deťom, ktoré sa budú konať 11.12.2020 od 14: 00 hod-17: 30 hod. na Dominikánskom námestí neďaleko Reštaurácii GOLEM v Košiciach.  

Program Štedrých Vianoc deťom:

1.  O 14: 00 hod Slávnostné privítanie a otvorenie Našich Štedrých Vianoc….A. Andrejková

2. Odovzdávanie výtvarných prác Prednostovi Kliniky Geriatrie Univerzitnej nemocnice sv. Michala v Košiciach pánovi Dr. Olexovi s prezidentkou klubu Soroptimist B. Červenou a vedúcou výtvarného odboru ZUŠ Bernolákova 26  v Košiciach s A. Andrejkovou.

3. Oceňovanie piatich najlepších hádačov  Obrázkových hádaniek, odovzdanie cien , predseda poroty: T. Čepek a G. Kolačkovská a M. Gramatová.

4. Dobrovoľný nákup vianočných výrobkov, pohľadníc, keramík, obrázkov, vianočných ozdôb na stromček….v stánku na dominikánskom námestí na trhu., za účelom dobrovoľnej podpory výtvarného odboru ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach.

5. Rozlúčka, zhodnotenie akcie .

      Táto akcia bude zároveň aj našim stretnutím aj rozlúčkou v tomto kalendárnom roku…2020  pokiaľ nám to opatrenia v rámci Covidu 19 dovolia. Samozrejme, že všetko bude prebiehať v súlade  s nariadením pandemických opatrení !

Veľmi sa na Vás tešíme, vopred Vám ďakujeme za Vašu účasť a štedrosť a prosím berte to ako z našej strany poďakovanie za Vašu spoluprácu, za to, že ste s nami…

Kto môžete príďte nás podporiť a potešiť sa spoločne s nami. Prajem e Vám veľa zdravia, šťastia , radostí z Vašich ratolestí a ŠTEDRÉ VIANOCE.