Koláže rozprávajú


Vo výtvarnej súťaži : „Koláže rozprávajú“, sme boli veľmi úspešní. Konal sa 18. ročník výtvarnej súťaže v CVČ Košice , kde naši žiaci z počtu 39 výtvarných prác na tému Hmyz, získali v IV. Kategórii, kategórii ZUŠ

1.miesto Martin Nebesňák, s prácou :Vážka a jazierko, z ateliéru uč. A. Andrejkovej

2. miesto Nella Murgašová, Medzi riadkami, z ateliéru uč. T. Čepka

Čestné uznanie :

Stela Králová, s výtvarnou prácou :Roháč, z ateliéru uč. A. Andrejkovej

a Nina Bernátová oslovila porotu s prácou: Sršeň, z ateliéru uč. M. Gramatovej.

Keďže činnosť CVČ je obmedzená z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie,

vernisáž prác Koláže rozprávajú sa nezrealizuje, ale výstava bude nainštalovaná a pozrieť si ju môžete v režime OTP.

Všetkým žiakom a pedagógom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže a srdečne blahoželáme za výbornú reprezentáciu školy.